Afspraken 06 4800 4166 | Direct consult 0909 040 4040 [email protected]

Healing

Kosmische voeding voor lichaam en geest

Healing en meer

Er zijn tal van vormen en benamingen voor het geven of ontvangen van een healing. Zo heb je bijvoorbeeld Reiki, Touch for Health, hypnotherapie, Reconnection, spiritueel genezen, magnetiseren, Crystal Healing en nog veel meer. Het gaat echter altijd om de overdracht of het doorgeven van kosmische energie voor lichaam en geest naar de ontvanger, de hulpvragende. Maar wat houdt dat nou precies in? Wat is dat geven en het ontvangen van een healing nu eigenlijk? En wat hebben wij u te bieden? Laten we beginnen met uit te leggen wat een spiritueel genezer in feite is.

Een spiritueel genezer kijkt naar de mens in zijn totaliteit en kijkt niet alleen naar de oorzaak en betekenis van een aandoening, maar kijkt ook naar de aandoening zelf. Deze genezers worden soms ook in zieken- en verpleegtehuizen ingezet als aanvullende behandelaars om het genezingsproces en herstel bij de cliënten te bevorderen. Deze vorm van genezen overstijgt het puur fysieke en grijpt terug op de oorzaken van ziekten, welke bijna altijd een geestelijke of psychische oorsprong hebben. Een spiritueel genezer is een doorgeefluik van hoge ijle kosmische levensenergie. Deze zeer ijle energie wordt vermengd met aardse energie via de healer, zodat deze beter opgenomen wordt door zijn patiënt.

Een holistische manier van genezen

Een spiritueel genezer kijkt dus niet alleen naar de fysieke klacht van zijn of haar cliënt, maar naar de totale mens. Dus naar lichaam, geest (psyche) en ziel. De genezer gaat er dus vanuit dat de mens veel meer is dan alleen maar een fysiek lichaam welke aangestuurd wordt vanuit het brein, de hersenen. Hoewel er altijd uitzonderingen zijn, is een spiritueel genezer geen arts. Een spiritueel genezer of healer is iemand die de heelheid van de mens ziet en hem met het doorgeven van hoge ijle energie zoveel mogelijk in die heelheid terug brengt.

Zoals gezegd richt de spiritueel genezer zich dus op het geven van een healing van de gehele mens. Hij of zij weet dat een ziekte veel meer is dan alleen maar een fysieke verstoring. Hij kijkt dieper, soms letterlijk. Hij ‘ziet’ in het energieveld, de aura van de mens of voelt via zijn handen waar de verstoring zit en krijgt daar vaak de achterliggende psychische oorzaak bij ‘door’. Met andere woorden; hij krijgt deze oorzaak van zijn gids te horen en/of te voelen.

Leeg maken en afstemmen

Hoe gaat een goede energetische of spiritueel genezer te werk. Stel u maakt als nieuwe cliënt een afspraak bij ons voor een healing en/of een reading. (Hoe een reading werkt kunt u terugvinden onder het desbetreffende tabblad). Hoewel geen enkele situatie hetzelfde is omdat geen mens gelijk is, is onderstaande een globale schets en geeft een indruk van wat er kan gebeuren tijdens een sessie.

Bijna altijd krijgt u van ons eerst een duo-reading. Dit is een reading van een man en een vrouw. Hierin komen al uw vragen en klachten aan het licht. Uw huidige leefsituatie en alle zaken waar u mee zit of fysieke klachten die u heeft en waar u uiteraard ook een arts voor heeft geconsulteerd. Stel u heeft terugkomende maagklachten en darmklachten. In eerste instantie gaan wij dan naar de oorzaak van uw klachten kijken op drie niveau’s. Namelijk het fysieke, het psychische en ook op karmisch of zielsniveau. Vervolgens gaan wij u op al deze drie gebieden hulp aanbieden. Voordat u een healing krijgt, heeft de spiritueel heler zich leeggemaakt zodat hij de de hoge en ijle energie kan doorgeven aan u. Hij laat zich hierbij leiden en blijft zich afstemmen op zijn spirituele gids. U zult de energie voelen die doorgegeven wordt en de healer richt zich op uw energie knooppunten en de plaatsen waar de meeste problemen zich voordoen. Dit duurt meestal een half uur tot max een uur. Hierna zult u zich ontspannen en fitter voelen. Maar een ieder reageert op zijn of haar eigen manier. Stel vragen voor of nadat u een healing gaat of heeft ontvangen!

Healing
Healing
Healing
Open chat
GerAnkh Mediums & Paragnosten
Kunnen wij u helpen?