Afspraken 06 4800 4166 | Direct consult 0909 040 4040 [email protected]

Para Psycho-sociale Hulpverlening

Leraren openen deuren, maar je moet zelf naar binnen gaan

Para psychologie

Met het begrip para psychologie wordt aangegeven dat het in dit onderdeel van de psychologie gaat om verschijnselen die niet passen bij wat de doorsnee mens als “normaal”  beschouwd; om verschijnselen die niet verklaard kunnen worden met de tot nu toe door de wetenschap ontdekte en bewezen natuurwetten. Para is dus buiten het “normale” waarnemingsvermogen van de meeste mensen om. 

Het buitengewoon waarnemen van geestelijke verschijnselen is echter zo oud als de mensheid en komt in alle religies en stromingen voor sinds het begin der tijden. In de bijbel bijvoorbeeld worden het hebben van gaven beschreven in 1 Korintiërs 12;

4 God geeft in zijn liefdevolle goedheid verschillende soorten gaven aan ons. Maar ze komen allemaal van dezelfde Geest. 5 En er zijn verschillende soorten taken. Maar ze komen van dezelfde Heer. 6 En er zijn verschillende manieren waarop de Geest kan werken. Maar ze komen van dezelfde God, die al die dingen in de mensen doet. 7 Maar iedereen krijgt deze dingen van de Heilige Geest om er de ándere mensen mee te dienen.

8 Aan de één geeft Hij de gave om met wijsheid te spreken. Aan iemand anders geeft diezelfde Geest de gave om dingen te weten. 9 Aan weer iemand anders geeft diezelfde Geest de gave van bijzonder geloof. En aan wéér een ander geeft diezelfde Geest gaven om mensen te genezen. 10 De één krijgt de gave om wonderen te doen. Een ander de gave om te profeteren. De één krijgt de gave om de geesten te herkennen. Iemand anders de gave om verschillende talen van de Geest te spreken. Weer een ander krijgt de gave om die talen van de Geest uit te leggen. 11 Maar al deze gaven komen van één en dezelfde Geest. En Hij geeft aan iedereen wat Hij wil en op de manier die Hij wil”.

En in de Koran staat onder andere het volgende geschreven; “Allah heeft geen enkele ziekte neergezonden (zonder) dat hij daar ook een genezing voor heeft neergezonden”.

Het psycho-sociale deel

Hoe belangrijk is het psycho-sociale deel van para psycho-sociale hulpverlening? Het mag duidelijk zijn dat wij mediums en paragnosten de mens benaderen vanuit de visie dat hij meer is dan alleen maar een stoffelijk wezen, maar als een spiritueel wezen die hier op aarde is geboren en in een lichaam “woont” om zichzelf te ontwikkelen. Deze ziel zal net zo vaak hier op aarde terugkomen, incarneren, totdat het voor hem of haar tijd is om de reis voort te zetten in een andere dimensie en daar wederom zichzelf verder ontwikkeld net zolang totdat deze ziel weer één is met de bron van al het leven.

Maar zoals velen weten of reeds ondervonden hebben valt het lang niet altijd mee om als spiritueel wezen in een stoflichaam hier op aarde te integreren, te functioneren of juist jezelf te zijn of te blijven. Wat doe je met al die ervaringen, hoe ga je om met datgenen wat je is overkomen in je verleden. Hoe blijf je staan in het aardse als je diep gekwetst bent, misbruikt, geestelijk en/of fysiek mishandeld bent, niet gehoord, gezien of gewaardeerd werd in je verleden. En ook heel vaak; hoe blijf ik met al mijn gevoeligheid of als hooggevoelig mens staan in de harde wereld?

Para psycho-sociale hulpverlening en nu?

Laat los wie je denkt te zijn en accepteer wie je werkelijk bent! Dit uitgangspunt hanteren wij bij de hulpverlening in de begeleiding en ondersteuning van mensen die bij ons komen met problemen. We gaan stapsgewijs te werk, waarin alle aspecten van u als mens die graag verder wil in zijn ontwikkeling aan het licht komen. Met een holistische visie dus.

We beginnen met het geven van een reading. Tijdens zo’n reading komen heel veel zaken waar u tegenaan loopt al naar voren. Het deel waar u het meeste mee worstelt komt altijd het eerst en het sterkst naar voren. Hierbij gebruiken wij volop onze gaven om voor u een zo duidelijk mogelijk beeld te scheppen. Ook het ontvangen van een healing kan in het geheel aansluiten om u op de juiste en meest volledige wijze verder te helpen in uw proces.

Als het voor u “goed voelt” gaan we een vervolgtraject bespreken waar we de angel van het probleem er helemaal uit gaan halen. Zo nodig passen we hier ook EFT (Emotional Freedom Techniques) bij toe. Er gebeurt niets tegen uw wil, u blijft de regie behouden, wij begeleiden en zijn het doorgeefluik tussen hemel en aarde. Want in alles wat wij doen staat de paranormale of holistische benadering centraal.

Met beide benen op de grond

Ook al is onze benadering spiritueel en para psychologisch wil dit niet zeggen dat we een taal spreken die u niet begrijpt. Te “zweverig” is. Nee, daar heeft u niets aan! Het is juist zo belangrijk dat u weer verder kunt hier op aarde, uw innerlijke kracht weer ziet, gebruikt en omarmt. Het gaat er uiteindelijk om dat wij u een stuk verder helpen in het leren kennen van u zelf, want dat is échte spirituele groei!

Para psycho-sociale hulpverlening
para psycho-sociale hulpverlening
Para Psycho-sociale hulpverlening
Open chat
GerAnkh Mediums & Paragnosten
Kunnen wij u helpen?