Boosterprik of beter van niet

Boosterprik of  beter van niet

11 januari 2022 

Informatie of propaganda?

De overheid maakt op het moment heel veel propaganda voor het nemen van vaccinatie en boostervaccinatie. Er worden allerlei (gezondheids)voordelen gepromoot en ingespeeld op het wegnemen van angst voor ziek worden. Al die prikken houden ons gezond volgens de informatie die de overheid ons voorspiegelt en opdringt via de media, de minister van volksgezondheid en anderen. Maar klopt die informatie wel, zijn al die (booster)prikken wel zo gezond en voordelig als er beweert wordt… Dus moet je nu wel een boosterprik nemen of beter van niet!

Immuunsysteem

Onderstaande is daarom zeker de moeite waard om naar te luisteren en ter harte te nemen! De informatie van deze hoogleraar geeft een héél ander beeld over de (booster)injecties. Een onderbouwde mening van een expert over de veiligheid van deze prikken die haaks staat op de informatie welke de reguliere media, het OMT en de politiek ons voorhouden. Laat ook een ander geluid toe en onderzoek alles voordat je een besluit neemt, zodat je goed geïnformeerd over je eigen gezondheid en die van je kinderen gaat beslissen. Vergeet hier niet bij dat de meesten van ons geboren zijn met een goed werkend immuunsysteem en dat het menselijk lichaam zeer weerbaar is van nature. Heel het universum is door onze Schepper in balans gecreëerd. Onbalans wordt altijd door menselijk ingrijpen veroorzaakt en niet door God, Allah of de Albron.

Denk goed na en informeer je breed.

in Liefde GerAnkh mediums en paragnosten.

Pierre Capel is emeritus hoogleraar die de wetenschap een warm hart toedraagt en zijn kennis voor een breed publiek toegankelijk wil maken.

Bekijk onderstaand filmpje en luister naar de serieuze boodschap van deze hoogleraar en kijk ook eens bij het artsencollectief voor nog meer wetenschappelijke informatie en andere professionele meningen van artsen.

Aanvulling geplaatst 8 oktober 2022

Lees ook onderstaande brief van de huisartsen van Therapeuticum Aurum aandachtig door voordat u (weer) een prik laat zetten!

Gekopieerde brief met onderaan een afbeelding van het origineel.

Boosterprik nemen of beter van niet, afwerende handen

Nieuwe booster?

aanvullende informatie Zoetermeer, 29 september 2022

Therapeuticum Aurum, huisartsen Coronabrief nr. 5

Geachte heer/mevrouw, beste mensen, Deze brief is gericht aan alle mensen van 12 jaar en ouder die in onze praktijken staan ingeschreven en overwegen de nieuwe booster (herhaalprik) tegen corona te halen. Met deze brief bieden wij u aanvullende informatie aan, waarvan we hopen dat deze u kan helpen om een goede afweging van voor- en nadelen te maken. De bronvermeldingen kunt u op deze pdf/op onze website openen.

☑️ De vaccins tot nu toe hebben kwetsbaren beschermd De eerste Coronavaccinaties van 2021 hebben bescherming gegeven aan kwetsbare en oudere mensen: ze droegen bij aan minder ziekenhuisopnames en sterfte door Corona. 1 De effectiviteit van deze bescherming bleek echter sneller af te nemen dan verwacht: na circa 6-8 maanden zagen we gevaccineerde mensen flink ziek worden van een corona-infectie. De bescherming van de boosters nam al na ca. drie maanden af. 2 De nieuwe booster3 is net als de vorige een mRNA-vaccin. Deze keer zitten er ook bestanddelen in tegen 1 van de Omikronvarianten. De verwachting is dat de nieuwe booster een bepaalde periode bescherming zal bieden, hoe lang is nog niet onderzocht. Bij zeer kwetsbare ouderen met een kortere levensverwachting is terughoudendheid een optie i.v.m. soms ernstiger beloop van de gewone kortetermijn bijwerkingen. 4 (Huisartsenwebinar 7 sept.’22)

☑️ Gevaccineerden konden anderen toch besmetten De coronavaccins bleken ook in de werkzame maanden niet in staat om virusoverdracht voldoende te voorkomen; als je gevaccineerd bent, kun je er dus je naasten nog steeds mee besmetten. 5

☑️ Corona is veel milder geworden De coronavirussen van 2022 (de omikronvarianten en de centaurus variant die in opkomst is) zijn aanzienlijk minder ziekmakend gebleken dan de oudere varianten van 2021 (alfa- en deltavariant).6 Omikron bleek qua ernst vergelijkbaar met griep. 7 Ondanks dat er extreem veel besmettingen met omikron waren in de eerste helft van 2022, heeft dit nauwelijks tot evenredig meer ziekenhuisopnames en sterfte geleid.8 8b Denemarken heeft als eerste EU-land besloten de nieuwe booster niet meer aan te bieden aan gezonde mensen onder de 50 jaar, omdat die zeer weinig kans hebben ernstig ziek te worden. 9

☑️ Natuurlijk doorgemaakte infectie beschermt langer Uit onderzoek is gebleken dat een natuurlijk doorgemaakte corona infectie een aanzienlijk langere bescherming biedt dan een booster vaccinatie.9 10 11 Deze informatie staat niet op de overheid-sites. Zeer veel mensen hebben in de eerste helft van 2022 een omikron infectie doorgemaakt. De verwachting is dat deze mensen voldoende beschermd zijn voor zeker een jaar om van een nieuwe variant niet of niet ernstig ziek te kunnen worden.

☑️ Meldingen van bijwerkingen talrijker en ernstiger Er waren meer vaccinbijwerkingen gemeld dan verwacht o.b.v. het eerste onderzoek van de fabrikant. Ook bleek er een enorme onderrapportage van bijwerkingen. Volgens een grootschalig Duits onderzoek12 13 bleken er ca. 40 keer meer vermoede bijwerkingen dan er zijn gemeld bij het RKI (de Duitse Lareb). Volgens dit onderzoek kampen circa 8 op de 1000 gevaccineerden met ernstige/ langdurige (vermoede) bijwerkingen. Idem Duitse zorgverzekeraar. 14 Wereldwijd betreft het: bloedstollingsproblemen, hartkloppingen, hartspier/ hartzakje ontsteking (myocarditis, relatief meer bij jonge mannen van 12 tot 30 jaar), hartinfarct, beroerte, chronische vermoeidheid, spierzwakte, minder inspanningstolerantie, cognitieve klachten, meer gevallen van kanker of weer opleven ervan, auto-immuunziekten, tijdelijke verzwakking algehele immuniteit waardoor sneller andere infecties als griep of gordelroos, neurodegeneratieve ziekten, menstruatiestoornissen e.a.15 16 17 18 Een deel van deze bijwerkingen is aannemelijk gerelateerd aan de vaccinatie en door de fabrikant opgenomen in de productinformatie (zoals de bloedstollingsstoornissen en de myocarditis)19 . Deels is dit nog niet uitgezocht en is meer onderzoek nodig.

☑️ De rol van oversterfte In de meeste landen waar gevaccineerd is blijkt onbegrepen veel oversterfte te bestaan, d.w.z. dat er meer dan normaal mensen sterven (niet aan covid). 20, 21 Er lijkt een samenhang te zijn met de vaccinatieperioden, maar in welke mate dat echt zo is, is nog onvoldoende onderzocht. 22 Het treft (zelden) ook jonge mensen23 en weefselonderzoek na overlijden is mogelijk24 en geeft inzicht.

☑️ Geneesmiddelen tegen corona. Ook gezonde leefstijl draagt bij aan minder ziek worden: voldoende bewegen25 , gezond en niet te veel eten, goed met stress omgaan en dagelijks zinvolle dingen blijven doen. In onze Nieuwbrief Aurum van zomer 2020 (thema: weerstand versterken) worden 12 punten besproken die bijdragen aan een betere weerstand (zie website).26 Er zijn steeds meer zowel reguliere als natuurlijke geneesmiddelen beschikbaar die de ziektelast van corona kunnen verminderen. Van bijvoorbeeld vitamine D en C, alsook zink en quercetine is een beschermend effect aangetoond, allen zelfzorgprodukten.27

☑️ Samenvattend voor uw afweging: • De nieuwe booster kan een beschermend effect hebben voor oudere en kwetsbare mensen. Bij zeer kwetsbare ouderen met kortere levensverwachting kan terughoudendheid gewenst zijn. • Er is echter sowieso aanzienlijk minder risico om ernstig ziek te worden van de huidige coronavarianten. • Een gezonde leefstijl en vroegbehandeling met eenvoudige medicijnen en kunnen bijdragen aan minder ziek zijn. • Veel mensen hebben dit jaar al extra en langer durende immuniteit opgebouwd door natuurlijke infectie. • De mRNA-vaccinaties blijken tot nu toe relatief kortdurende bescherming te geven • Er zijn aanwijzingen dat de corona-vaccinaties soms ernstige bijwerkingen kunnen geven • Er is meer onderzoek nodig met transparantie van data, om de nieuwe mRNA-vaccins op effectiviteit en veiligheid op langere termijn te kunnen beoordelen.

Heeft u vragen bij uw persoonlijke afweging, neemt u dan contact op met uw eigen huisarts.

Met vriendelijke groet, Marco Ephraïm, Joriet Schneider en Jeannette van der Schuit, huisartsen, Therapeuticum Aurum te Zoetermeer

Voor meer informatie:

• Regulier/overheid: www.rivm.nl, www.rijksoverheid.nl, www.coronavaccinatie.nl, www.thuisarts.nl

• Aanvullend/kritisch: www.artsencollectief.nl, www.maurice.nl

• Leefstijl/zelfzorg: www.leefstijlencorona.nl, www.zelfzorgcovid19.nl

• Updates en aanvullingen kunt u periodiek op onze website vinden: © www.therapeuticumaurum.nl en hier

lDe nieuwe booster

Dit vind je vast ook interessant

Universele Liefde - Albert Einstein Een brief aan zijn dochter

Universele Liefde-Albert Einstein

Universele Liefde-Albert Einstein beschreef dit als de ultieme kracht. 17 augustus 2022 Universele Liefde-Albert Einstein was zoveel meer dan een wetenschapper, hoe diep dit genie de bron van het leven ervoer blijkt uit onderstaande brieven die hij geschreven heeft. Eind jaren tachtig schonk Lieserl, de dochter van het beroemde genie, 1400 brieven, geschreven door Einstein, … Lees meer

De bocht door - Anna Jasmijn gedicht

De bocht door – Anna Jasmijn

De bocht door –  Anna Jasmijn 18 april 2021 Ik rij op een weg en die weg heeft een bocht en ik kan er niet harder op rijden. Had ik nou maar een snellere auto gekocht dan had ik nu niet zo hoeven te lijden. Want ik ben door die bocht nou m’n overzicht kwijt … Lees meer