Para Psychosociale Hulpverlening

Leraren openen deuren, maar je moet zelf naar binnen gaan

Para-psychosociale hulpverlening, als je wat extra steun en aandacht kunt gebruiken…

Wanneer je even niet meer weet hoe het verder moet, als je de kern van je probleem op wilt lossen met een beetje hulp…

Dan heb je bij ons de mogelijkheid para psychosociale hulpverlening te krijgen om deze issues en oude pijnen aan te pakken. Dit in een veilige omgeving waarin jij centraal staat, begeleid wordt en sterker eruit komt. Wij noemen deze methode ‘De Stoel’, een effectieve methode die wij ontwikkeld hebben om jou terug te brengen naar wie je werkelijk bent.

Wat krijg je van ons;

  • Een veilige plek waarin jij centraal staat.
  • Alle tijd om te bespreken, te behandelen en te werken aan wat belangrijk is voor jou.
  • Sessies duren anderhalf tot twee uren, dus geen onnodige tijdsdruk.
  • Voor individuele en relatie problemen.
  • Tools en handvatten om weerbaarder, gelukkiger en hernieuwd het leven weer aan te gaan.
  • Ons motto: Je bént niet je verleden, je bént wie je wenst te zijn.

Para-psychosociale problemen ervaren

Hoe belangrijk is het psychosociale deel van para-psychosociale hulpverlening? Het mag duidelijk zijn dat wij mediums en paragnosten de mens benaderen vanuit de visie dat hij meer is dan alleen maar een stoffelijk wezen, maar als een spiritueel wezen die hier op aarde is geboren en in een lichaam “woont” om zichzelf te ontwikkelen.

De ziel zal net zo vaak hier op aarde terugkomen, incarneren, totdat het voor hem of haar tijd is om de reis voort te zetten in een andere dimensie en daar wederom zichzelf verder ontwikkeld net zolang totdat deze ziel weer één is met de bron van al het leven.

Maar zoals velen weten of reeds ondervonden hebben valt het lang niet altijd mee om als spiritueel wezen in een stoflichaam hier op aarde te integreren, te functioneren of juist jezelf te zijn of te blijven. Wat doe je met al die ervaringen, hoe ga je om met datgenen wat je is overkomen in je verleden.

Hoe blijf je staan in het aardse als je diep gekwetst bent, misbruikt, geestelijk en/of fysiek mishandeld bent, niet gehoord, gezien of gewaardeerd werd in je verleden. En ook heel vaak; hoe blijf ik met al mijn gevoeligheid of als hooggevoelig mens staan in de harde wereld?

Bij psychosociale problemen gaat het om twee soorten problemen die met elkaar samenhangen:

  • Problemen die te maken hebben met je gevoelens en gedachten (psychische problemen): u voelt zich bijvoorbeeld somber, verlaten, angstig of boos.
  • Problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties (sociale problemen): je hebt  bijvoorbeeld moeilijkheden met je partner, kinderen, familie of buren, met je collega’s of je baas, enzovoort.

Bij para psychosociale problemen komt hier nog het onderstaande bij:

  • Als je hooggevoelig bent en wellicht zeer spiritueel en mogelijk zelfs paranormale ervaringen beleeft, kan het leven hier op aarde moeilijk te begrijpen zijn en kan het extra lastig zijn om je staande te houden.

(Para psychsociale hulp maakt je weer zo vrij als een vogel in de lucht.)

para psychosociale hulpverlening maakt je zo vrij als een vogel

Wat is para psychologie

Met het begrip para psychologie wordt aangegeven dat het in dit onderdeel van de psychologie gaat om verschijnselen die niet passen bij wat de doorsnee mens als “normaal”  beschouwd; om verschijnselen die niet verklaard kunnen worden met de tot nu toe door de wetenschap ontdekte en bewezen natuurwetten. Para is dus buiten het “normale” waarnemingsvermogen van de meeste mensen om.

Het buitengewoon waarnemen van geestelijke verschijnselen is echter zo oud als de mensheid en komt in alle religies en stromingen voor sinds het begin der tijden. In de bijbel bijvoorbeeld worden het hebben van gaven beschreven in 1 Korintiërs 12;

4 God geeft in zijn liefdevolle goedheid verschillende soorten gaven aan ons. Maar ze komen allemaal van dezelfde Geest. 5 En er zijn verschillende soorten taken. Maar ze komen van dezelfde Heer.

6 En er zijn verschillende manieren waarop de Geest kan werken. Maar ze komen van dezelfde God, die al die dingen in de mensen doet. 7 Maar iedereen krijgt deze dingen van de Heilige Geest om er de ándere mensen mee te dienen.

8 Aan de één geeft Hij de gave om met wijsheid te spreken. Aan iemand anders geeft diezelfde Geest de gave om dingen te weten. 9 Aan weer iemand anders geeft diezelfde Geest de gave van bijzonder geloof. En aan wéér een ander geeft diezelfde Geest gaven om mensen te genezen.

10 De één krijgt de gave om wonderen te doen. Een ander de gave om te profeteren. De één krijgt de gave om de geesten te herkennen. Iemand anders de gave om verschillende talen van de Geest te spreken. Weer een ander krijgt de gave om die talen van de Geest uit te leggen.

11 Maar al deze gaven komen van één en dezelfde Geest. En Hij geeft aan iedereen wat Hij wil en op de manier die Hij wil”.

En in de Koran staat onder andere het volgende geschreven; “Allah heeft geen enkele ziekte neergezonden (zonder) dat hij daar ook een genezing voor heeft neergezonden”.

Oké para-psychosociale hulpverlening en nu?

Laat los wie je denkt te zijn en accepteer wie je werkelijk bent! Dit uitgangspunt hanteren wij bij de para psychosociale hulpverlening in de begeleiding en ondersteuning van mensen die bij ons komen met problemen.

We gaan stapsgewijs te werk, waarin alle aspecten van jou als mens die graag verder wil in zijn of haar ontwikkeling aan het licht komen. Met een holistische visie dus.

We beginnen met het geven van een Spirituele Reading. Tijdens zo’n reading komen heel veel zaken waar je tegenaan loopt al naar voren. Het deel waar je het meeste mee worstelt komt altijd het eerst en het sterkst naar voren.

Hierbij gebruiken wij volop onze gaven om voor jou een zo duidelijk mogelijk beeld te scheppen. Ook het ontvangen van een Spirituele Healing kan in het geheel aansluiten om jou op de juiste en meest volledige wijze te helpen in je proces.

Als het voor jou “goed voelt” gaan we een vervolgtraject bespreken waar we de angel van het probleem er helemaal uit gaan halen. Zo nodig passen we hier ook EFT (Emotional Freedom Techniques) bij toe.

Er gebeurt niets tegen je wil, jij blijft de regie behouden, wij begeleiden je op je helende reis en zijn het doorgeefluik tussen hemel en aarde. Want in alles wat we doen staat de paranormale en holistische benadering centraal.

Met beide benen op de grond

Ook al is onze benadering spiritueel wil dit niet zeggen dat we een taal spreken die jij niet begrijpt. Te “zweverig” is. Nee, daar heb je niets aan! Het is juist zo belangrijk dat je weer verder kunt hier op aarde, je innerlijke kracht weer ziet, gebruikt en omarmt.

Para psychosociale hulpverlening van GerAnkh mediums en paragnosten is een hele fijne methode om zonder oude ballast weer verder te kunnen.

Zoals onze lieve collega Marieke Meulenberg zegt 'Het mooiste wat je kunt worden is jezelf'. Het gaat er immers dat je gesteund en geholpen wordt in het leren kennen van jezelf, want dat is échte spirituele groei!

Gea van den Bosch

Anna en Michael heb ik via een beurs ontmoet. Ik had op dat moment veel emotionele problemen en wist niet meer welke kant ik op moest. Tijdens de beurs ben ik bij hun gaan zitten voor een consult want had een dringende vraag. En ik  had sterk het gevoel dat ik juist bij hun moest zijn. Het voelde gelijk fijn en liefdevol. En mijn vraag hoefde ik niet te stellen want dat kwam vrijwel meteen aan de orde. Het hele consult was zo verhelderend dat ik later bij hun thuis kwam voor  een uitgebreider consult. Wat een welkom, thuiskomen en liefdevol. Zij hebben mij weer op het juiste pad gezet met praktische adviezen mee naar huis waar je echt wat mee kan. Door hun hulp ben ik weer in mijn kracht komen te staan en kan voor mijzelf opkomen en voor mijzelf kiezen. Wil je echt op aards niveau duidelijkheid wat belangrijk voor je is dan kan ik hun met mijn hand op het hart echt aanbevelen.

En ik gebruik ook nog altijd het zilverwater voor mijn immuunsysteem en komijnzaadolie, en daar slaap je oa goed op.

Maak direct een afspraak voor een Para Psychosociale Hulpverlening sessie

Vergeet niet je telefoonnummer in te vullen, dan wordt de afspraak zeer snel gemaakt