Onze Visie op Gezondheid

Onze visie op gezondheid en gezondheidszorg

Wij werken mee aan een samenleving waarin gestreefd wordt naar het behouden en verbeteren van natuurlijke gezondheid, een samenleving waarin zelfbeschikkingsrecht en behoud van lichamelijke integriteit als fundamentele waarden hoog in het vaandel staan.

Daarbij hoort een gezondheidszorg met focus op preventie en het stimuleren en activeren van het zelfhelend vermogen.

Vanuit onze visie wordt dit doel bereikt door de mens een holistische wijze van ondersteuning te bieden. Dit houdt in dat een goede gezondheid bereikt wordt door de mens niet alleen fysiek, maar ook mentaal, psychisch en spiritueel in zijn natuurlijke balans te brengen en te houden.

Ieder mens hoort de kans en de mogelijkheid geboden te worden om de juiste keuzes te maken wat betreft gezondheid en (geestelijk) welzijn – met als doel en streven, een gezond vertrouwen in het eigen lichaam en leven.

Gezondheidszorg moet recht doen aan het ecosysteem als verzameling van levensgemeenschappen van al wat leeft, een geheel dat voortdurend in beweging is.

Gezondheid door balans…

Een gezondheidszorg waarbij we het principe omarmen dat gezond worden en blijven een proces van cliënt/patiënt, (alternatief) zorgverlener en/of arts samen is.

Methodes met een andere kijk op gezondheid en welzijn, het “Nieuwetijds genezen”, kunnen naast bestaande methodes, een waardevolle bijdrage leveren aan een leven in de juiste balans.

De zorgverlener of arts is vooral een gids die je meeneemt door gezondheidsland en in breedste zin je wijst op de mogelijkheden.

Genezen doe je altijd zelf, waar nodig ondersteund door een breed medisch, psychosociaal en spiritueel systeem.

Dit alles impliceert een nieuw stelsel waarin gezondheid beloond wordt, in plaats van ziekte of de behandeling daarvan.

In Liefde

GerAnkh mediums en paragnosten

Dit vind je vast ook interessant

Onvoorwaardelijke Liefde en Keuzes

Onvoorwaardelijke liefde en keuzes

Onvoorwaardelijke liefde en keuzes… Worden keuzes wel altijd gemaakt vanuit onvoorwaardelijke liefde, dus vanuit het hart en worden uiteindelijke keuzes wel geaccepteerd door jezelf en de omgeving met onvoorwaardelijke liefde of zit er toch vaak een oordeel op. Erger nog; wordt een keuze door anders denkenden veroordeelt met mogelijk vervelende consequenties, uitsluiting, discriminatie of zelfs … Lees meer

Echte Liefde

Echte Liefde – Een gedicht van Anna Jasmijn

Vaak is het echt niet uit leggen De schoonheid die ik steeds ervaar De mensen die soms dingen zeggen Een kleine gunst, een warm gebaar Eén lieve lach kan zoveel geven Ja stuur hem rechtstreeks uit je hart Want weet dat soms een mensenleven omgeven is door diepe smart Laat dit goed door je wezen … Lees meer