Onze Visie op Gezondheid

Onze visie op gezondheid en gezondheidszorg

29 oktober 2022

Wij werken mee aan een samenleving waarin gestreefd wordt naar het behouden en verbeteren van natuurlijke gezondheid, een samenleving waarin zelfbeschikkingsrecht en behoud van lichamelijke integriteit als fundamentele waarden hoog in het vaandel staan.

Daarbij hoort een gezondheidszorg met focus op preventie en het stimuleren en activeren van het zelfhelend vermogen dus een holistische visie op gezondheid.

Vanuit onze visie wordt dit doel bereikt door de mens een holistische wijze van ondersteuning te bieden. Dit houdt in dat een goede gezondheid bereikt wordt door de mens niet alleen fysiek, maar ook mentaal, psychisch en spiritueel in zijn natuurlijke balans te brengen en te houden.

Ieder mens hoort de kans en de mogelijkheid geboden te worden om de juiste keuzes te maken wat betreft gezondheid en (geestelijk) welzijn – met als doel en streven, een gezond vertrouwen in het eigen lichaam en leven.

Gezondheidszorg moet recht doen aan het ecosysteem als verzameling van levensgemeenschappen van al wat leeft, een geheel dat voortdurend in beweging is.

Visie op Gezondheid 1

Gezondheid door balans…

Een gezondheidszorg waarbij we het principe omarmen dat gezond worden en blijven een proces van cliënt/patiënt, (alternatief) zorgverlener en/of arts samen is.

Methodes met een andere kijk op gezondheid en welzijn, het “Nieuwetijds genezen”, kunnen naast bestaande methodes, een waardevolle bijdrage leveren aan een leven in de juiste balans.

De zorgverlener of arts is vooral een gids die je meeneemt door gezondheidsland en in breedste zin je wijst op de mogelijkheden.

Genezen doe je altijd zelf, waar nodig ondersteund door een breed medisch, psychosociaal en spiritueel systeem.

Dit alles impliceert een nieuw stelsel waarin gezondheid beloond wordt, in plaats van ziekte of de behandeling daarvan.

In Liefde

GerAnkh mediums en paragnosten

Tip; bezoek ook eens op deze of deze website.

Dit vind je vast ook interessant

Boosterprik nemen of beter van niet, afwerende handen

Boosterprik of beter van niet

Boosterprik of  beter van niet 11 januari 2022  Informatie of propaganda? De overheid maakt op het moment heel veel propaganda voor het nemen van vaccinatie en boostervaccinatie. Er worden allerlei (gezondheids)voordelen gepromoot en ingespeeld op het wegnemen van angst voor ziek worden. Al die prikken houden ons gezond volgens de informatie die de overheid ons … Lees meer

Christina von Dreien - Hun grootste fout.. Nieuwsbrief geplaatst bij GerAnkh mediums

Christina von Dreien Nieuwsbrief

Boodschap van Christina von Dreien Nieuwsbrief ‘Hun grootste fout’. 4 oktober 2022 Christina von Dreien (2001) komt uit het Zwitserse Toggenburg. Ze is geboren met een sterk verruimd bewustzijn en behoort daarmee tot een nieuwe generatie jonge, evolutionaire denkers die het menselijk bestaan zien, beschrijven en leven als een samenhang van kwantumfysica, neuropsychologie en spiritualiteit. … Lees meer