The Turning Point in Time

The Turning Point in Time

20 december 2022

GerAnkh mediums en paragnosten delen hieronder een bericht van onze lieve vriendin en collega Berry Vincenta.

Een prachtige doorgeving en tegelijkertijd een oproep aan alle lichtwerkers! Lees hieronder deze mooie en waardevolle doorgeving.

The Turning Point in Time een prachtige doorgeving van Berry Vincenta

“The Turning Point in Time”

Ik werd geleid om het volgende te willen delen met de wereld…

“Het is belangrijk voor iedereen actief in Lichtwerk, om in deze periode waarin er zoveel gaande is te beseffen dat er “Ankers van Licht in het diepst van het grid in de Aarde geplaatst dienen te worden.

Voor die vele lichtwerkers die deze Aarde bewonen, werkzaam in al deze verschillende Lichtwerken die plaatsvinden is het NU belangrijk, dat daar een gezamenlijk Veld wil worden gecreëerd.

In dit Veld (wat dan gezamenlijk gecreëerd wordt) die van een hoge kwaliteit gerealiseerd dient te worden …Want wanneer deze leringen nog niet door iedereen (van goede wil) ontvangen kunnen worden er anders in de verankering in dit persoonlijke gebied (dat dan ook zodanig als ontvangststation is ingericht) nog zaken verstorend kunnen zijn. Maar kan de training daarvan toch alvast bij lichtwerkers via hun lichtlichaam worden ontvangen!

Er kan dan ook in het bewustzijn van de lichtwerkers een nieuwe transitie plaatsvinden. In de frequentie van deze “verheffende” energie is dan een ruimte beschikbaar die mogelijk maakt om een gezamenlijk gecreëerde basis te aarden. Om ook samen te kunnen ontvangen datgene aan totaal andere Kosmische informatie, wat door dit voorwerk /veldwerk gedownload kan worden in het bewuste Zijn.  Dit wordt op deze wijze aangegeven omdat gezien vanuit deze plaats het vanuit het weten van nu, de gedownloade informatie nog niet in zijn volheid zijn plaats zou kunnen vinden …omdat het bewustzijn het nog niet zou omvatten in zijn volheid van Weten …en zou het niet ‘werkbaar” zijn. Het proces waar We over spreken is genoemd ”The Turning Point in Time”.

Deze drager (Turning Point) van Krachten hierachter zullen de mensheid de andere kant van de zichtbare werkelijkheden openbaren. Want door het menstransitieelijke versluierde emotionele zicht, door afwezigheid van liefde aangebracht in de hersenen en emotielichaam der mensheid) zal deze liefdevolle energie helend verhelderen.  De hoge frequentievelden achter deze omwenteling in de ‘Turning Point in Time”zullen de sluiers gaan opheffen en laten oplossen …en de andere kant van de levensmedaille zichtbaar maken… het andere LevensVeld …ongewis.

Die enorme omwenteling van leven zal dan werkelijk als zodanig plaatsvinden, dat het Lichtveld als ontvangststation wordt ingericht door Goddelijke creatiekrachten via individueel en collectief bewustzijn. Zo zal er ook in het bewustzijn van de lichtwerkers een volgende en volgende transitie plaats gaan vinden, nieuw bewustzijn zo u wilt die als een innerlijke verhuizing in de frequentie van de energie invoelbaar is. Energie die de werkbare energie zal zijn vanuit Lichtkrachten om mee te werken aan die grote omwenteling die we vanaf nu “Turning Point zullen gaan noemen zodat deze energie dan ook werkelijk hanteerbaar zal zijn. Hanteerbaar door het Aardse Veldwerk en door het leven zelf waardoor de frequentie verhoging meetrilt naar ander octaaf in de Schepping. De grondtoon van het leven verplaatst zich…

Het zal tot grote verwondering en innerlijke eerbied leiden omdat de Zelfrelatie tot de éigen essentie hersteld gaat worden en het juk van lijden verbroken wordt!

Door iedere dag af te stemmen op het eigen Licht Anker, deze in meditatie te verbinden met daarin aanwezig te zijn als constante gedachte afstemming, als een mantra…en dit anker Heel diep te vestigen bij iedere gedachte of werkelijke stap…Gaia is bereid om te ontvangen in haar bodem …de tijd is rijp.

De tijd is daar om al deze ankers in gezamenlijkheid van hoge Lichttrilling te plaatsen. Deze Ankers van Licht …zij zullen heel diep in de Aarde een enorme connectie maken. Deze frequenties zullen Kosmische tonen voort gaan brengen die op zijn beurt Kosmische tonen op zal roepen in de Kosmos via verschillende velden van de Lichtmeesters, diep verbonden in de heilige Bron van Creatie Eenheid.

Wanneer het energetische veldwerk klaar is, zal de toon de juiste toon blijken te zijn, afgestemd op de trillingen van dát, wat Kosmisch gedownload wil worden. Het vindt elkaar in synergie en dan zal HET plaatsvinden!

Gaia stelt haar bijzondere bewustZijn hiervoor beschikbaar, voor het verbinden van de Lichtanker-trillingen als spreidend, verbindend Lichtveld. Hierdoor zal Zij het woord van het Licht verspreiden… in zo’n verfijnde trilling van fluistering in de hoog etherische velden in de Kosmos en collectief bewustzijn ..waardoor de mensheid kan ontwaken in de juiste bestemming in  de evolutietijd NU..in het eigen essentiele lichtvermogen zichzelf óp te heffen..

Men zal zich omkeren en zíen …samen.

Dan zal de Turning Point Zijn wérkelijke plaats vinden, gevuld met schitterende Lichttaal in oude herkenbaarheid in menselijk Hartbewustzijn. Waardoor de al lang voorziene ommekeer van het allesomvattende totále leven die de nieuwe Wereld vertegenwoordigt, geboren laten worden… in een enórme beweging die menselijkerwijs gesproken schokkend kan gaan zijn maar wéét, dat de waarheid gezien dient te worden…

Door her-verbindingen in dit evolutiepunt in de Tijd der Tijden…

De Tijd in Nu…

Mijn Zegen”

Gechanneld door Berry Vincenta  24-09-2022

www.berryvincenta.com

image 20220929163045 2

Dit vind je vast ook interessant

Christina von Dreien - Hun grootste fout.. Nieuwsbrief geplaatst bij GerAnkh mediums

Christina von Dreien Nieuwsbrief

Boodschap van Christina von Dreien Nieuwsbrief ‘Hun grootste fout’. 4 oktober 2022 Christina von Dreien (2001) komt uit het Zwitserse Toggenburg. Ze is geboren met een sterk verruimd bewustzijn en behoort daarmee tot een nieuwe generatie jonge, evolutionaire denkers die het menselijk bestaan zien, beschrijven en leven als een samenhang van kwantumfysica, neuropsychologie en spiritualiteit. … Lees meer

Ode aan onze vriend Wim - Foto

Ode aan onze vriend Wim

Ode aan onze vriend Wim 15 mei 2021 Lieve vriend Je bent zo ver weg en toch zo dichtbij. Altijd stond je klaar voor iedereen en zeker voor mij. Je was in mijn leven meer dan een vriend. Het ging dan ook dwars door m’n ziel dat jij zo moest lijden, dat had je nimmer … Lees meer