De Nieuwe Beschaving

De geboorte van De Nieuwe Beschaving,

30 maart 2023

Er is al heel wat geschreven, voorspelt en geprofeteerd over de verandering en de geboorte van De Nieuwe Beschaving of De Nieuwe Aarde waar wij als mensheid voor staan op dit moment. De vooravond van de ‘duizendjarige vrede’ of de transitie van de 3de naar de 5de dimensie wordt het ook wel genoemd.

Barensweeën

Maar verandering gaat altijd gepaard met barensweeën. En dat is in de huidige tijd aan alle kanten merkbaar en voelbaar. Het oude, negatieve, duistere en in en in corrupte systeem, dat de mensheid al vele eeuwen in haar grip heeft gehad wil haar positie niet zomaar opgeven. Losmaken van deze wurggreep waar de mensheid zich nog in bevindt , is weliswaar onomkeerbaar, maar zal tevens bevochten moeten worden. Vanuit bewustzijn, innerlijke kracht en liefde. Liefde voor het leven en liefde voor jezelf, je Godskern.

Het loskomen van bijvoorbeeld het huidige geldsysteem, een systeem gebaseerd op een schuldenmaatschappij, financiële onderdrukking en slavernij is de belangrijkste pijler waar de huidige (nog) zittende macht zich aan vast wil houden. Ze hebben door de eeuwen heen hierop een groot netwerk gebouwd, maar dit zal uiteindelijk als een kaartenhuis in elkaar storten.

Het duister probeert haar macht in stand te houden door het manipuleren van het volk. Een beproefd middel van het kwaad is angst zaaien. Angst voor ziekte, geldgebrek, voedsel -en energietekorten en meer. Het waren allemaal (deels geslaagde) pogingen om het volk in onderdrukking te houden.

De veroorzaker van alle angst en ellende biedt ‘oplossingen’ aan door het inperken van vrijheden van het volk. En het volk zag dit heel vaak niet, haar ogen waren nog gesloten voor deze praktijken.

De nieuwe beschaving
Gouden Toekomst voor de Mensheid

Kunnen ze dit nog langer in stand houden? NEE!!! Er is al teveel bewustzijn! Je kunt het goddelijke plan, de menselijke/spirituele ontwikkeling niet (langer meer) keren, onmogelijk! Het bewustzijn van de massa is en komt op een niveau waar geen weg terug meer is en dit hadden ze niet verwacht.

Het is net het willen keren van eb en vloed of het tegengaan van de zonsopkomst en de zonsondergang. Deze hoogmoedswaanzin te denken dat je als eenvoudige mens de ontwikkeling van de Schepping tegen kunt gaan komt uiteraard ten val.

De duistere krachten die nu nog op aarde proberen de dienst uit te maken, lopen zich te pletter op de Schepping en zullen miljoenen jaren nodig hebben om zich hier weer van te verschonen. In harmonie te komen met God, de Albron. Deze duistere krachten zullen een andere en heel moeizame weg moeten gaan en hier hebben ze in feite zelf voor gekozen.

Video over MedBed

Maar ook diegenen die niet aan aan zichzelf willen werken en weigeren wakker te worden, geestelijk te ontwaken, zullen een ander pad gaan volgen. Ook deze mensen hebben nog lessen te leren om geestelijk wakker te worden en de kracht te vinden om naar het licht en de harmonie te gaan in zichzelf en in het leven.

Gouden toekomst

De mensheid en al het leven op aarde gaat een nieuwe tijd tegemoet en wie daar niet in mee wil gaan zal op herhaling moeten en als het ware achterblijven bij deze massa die een gouden toekomst tegemoet gaat . Een toekomst waar geen sprake van  (financiële) slavernij meer is, geen kindermisbruik, geen medische wanpraktijken meer zijn maar de medische wetenschap op een totaal andere wijze toegepast zal worden. Denk hierbij aan de ontwikkeling van het zogenaamde ‘MedBed’.

Jozef Rulof

Medium Jozef Rulof voorspelde ten tijde van WOII al dat er een ultiem genezingsinstrument op aarde gaat komen dat het menselijke-stoffelijke lichaam van alle ziektes kan genezen. Wanneer een menselijk lichaam met het genezingsinstrument verbonden wordt, zal er een energie doorheen geleid worden die afstemming heeft op de tweede lichtsfeer

Medium Jozef Rulof
Jozef Rulof

Het protoplasma van de Albron wordt dan op een technische wijze verdicht tot een aura die hoger en ijler is dan de levensaura van de mens op aarde. 

Hierdoor worden de zieke organen gevoed met een zuiverende kracht die de weefsels terugvoert naar de harmonische werking zoals dat weefsel in de oertijd functioneerde. Healingen zoals wij mediums nu nog doorgeven zullen dan vervangen worden door de techniek. Bedoelde hij hier wellicht de MedBeds?

Lees hier meer over Jozef Rulof zijn bijzondere werken.

Ook beschreef hij in zijn boeken dat we aan de vooravond staan van de ‘Eeuw van Christus’. Een toekomst zonder oorlogen en waar we door technische wonderen direct in verbinding zullen staan met de Hoogste Meesters van het licht. Deze Meesters zullen dan de mensheid leiden en zorg dragen voor een wereld in vrede, rechtvaardigheid en liefde.

De mensheid gaat in trilling/bewustzijn omhoog, maar heeft nog afstemming op ‘Schemerland’ zoals hij dat benoemde en is op weg om de ‘Eerste Sfeer’ van Licht binnen te treden. Dit houdt in dat wij als mensheid door de eeuwen heen door liefde en leed ons dit hebben eigen gemaakt. Tenminste…een steeds groter deel hiervan, want het zal nog eeuwen duren voordat de hele mensheid zich heeft bevrijd van het schemer en in zijn geheel afstemming heeft op de ‘sferen van licht’.

Profeet Peter Deunov

Peter Deunov

Peter Deunov ontving enkele dagen voor zijn overlijden in 1944 in trance ook voorspellingen over de toekomst van de mensheid.

Deze profetie slaat op onze tijd en gaat over de verandering van ons bewustzijn, de veranderingen op onze planeet en over de Gouden Eeuw daarna.

Een paar citaten;
De bevrijding van de aarde

Ons zonnestelsel beweegt zich nu door een gebied in de kosmos waar een verwoest sterrenstelsel zijn sporen en stof heeft achtergelaten. Het doorkruisen van deze vervuilde ruimte is de oorzaak van veel storingen, niet alleen voor ons mensen op de planeet Aarde, maar ook voor bewoners van andere planeten en sterrenstelsels. Alleen de zonnen worden niet door de invloed van deze vijandige, onherbergzame omgeving beïnvloed.

Dit gebied wordt ‘De Dertiende Zone’ genoemd of ook wel ‘De Zone van Tegenstrijdigheden’. Onze planeet zit al duizenden jaren in dit gebied gevangen. Maar nu naderen we de uitgang van de ruimte van duisternis en staan we op het punt een meer spiritueel gebied te betreden, waar verder ontwikkelde wezens leven.
De aarde gaat nu een stijgende ontwikkeling volgen. Men moet ernaar streven in harmonie te zijn met de stromingen van deze opgang. Wie weigeren met deze ontwikkeling mee te gaan, missen het voordeel van de goede omstandigheden die hen worden geboden, om in de toekomst verder te worden ontwikkeld. Zij zullen achterblijven in de evolutie en zullen miljoenen jaren moeten wachten op een volgende stijgende golf.

De aarde, het zonnestelsel, het universum – alles komt in een nieuwe sfeer terecht door een enorme verspreiding van de liefde. De meesten van de mensen zien liefde als een onbeduidend verschijnsel. Maar in feite is het de grootste van alle machten! Geld en macht zijn nog steeds waarden waarvan de loop van ons leven afhangt. Maar in de toekomst zal alles worden overspoeld met liefde en zal het alles dienen. Door moeilijkheden en lijden zal het bewustzijn van mensen daarvoor wakker worden gemaakt.

Je kunt je nauwelijks voorstellen wat een grote toekomst je te wachten staat. Een nieuwe aarde zal spoedig ontwaken. Over een paar decennia zal niet alles meer draaien om werk alleen. Iedereen zal meer tijd besteden aan spirituele, intellectuele en artistieke bezigheden. De verhouding tussen man en vrouw zal worden gekenmerkt door harmonie; iedereen zal de mogelijkheid hebben om te leven volgens zijn of haar voorkeuren. De relatie van het echtpaar zal gebaseerd zijn op wederzijds respect.
Mensen zullen in staat zijn om in de ruimte te reizen. Ze zullen bestuderen hoe het universum werkt. Zij zullen de goddelijke wereld snel leren kennen en zich verenigen met de hoogste leider van het universum’.

De slapende profeet Edgar Cayce
Edgar Cayce
Edgar Cayce

Edgar Cayce (1877-1945) ook wel de slapende profeet genoemd voorziet een nieuw tijdperk van verlichting en vrede als ‘goddelijkheid’ in de mens zich zou manifesteren op Aarde. Voor dit bereikt wordt voorziet Cayce gebeurtenissen op het wereldtoneel die als apocalyptisch omschreven kunnen worden. De Aarde zal voor deze tijd aanbreekt gezuiverd worden door natuurrampen, economische ineenstorting en sociaal politieke onrust.

Cayce voorspelde verder dat Poetin een Derde Wereldoorlog zal voorkomen. De slapende profeet weet in die tijd al dat alles in onze wereld van het nu om geld zou gaan draaien. Rusland zou hierin de ‘doorn in het lichaam’ van de financiële machten worden. 

Europa wordt door hem geschetst als een huis dat is ingestort door de hebzucht van enkelen.
Eén bepaald land zal gaan fungeren als de ‘nagel in de doodskist’ van de financiële elite. Dat land zou volgens de slapende profeet Rusland zijn.

Als we kijken naar de tijd waarin wij nu leven zien we dat de wereld zich in de klauwen van de bankenkartels bevindt. Clubs als het IMF, de Wereldbank en het wereldwijde netwerk van Centrale banken maken de dienst uit en houden de wereld gevangen in een soort van permanent bankroet. Hele volkeren worden opgezadeld met schulden die ze nooit terug zullen kunnen betalen.

Door Rusland zal de hoop voor de wereld komen volgens Cayce. Niet door communisme maar door vrijheid. Rusland zal de oppositie worden van de verwerpelijke morele waarden van het Kapitalistische Westen en hiermee het baken van hoop voor de wereld worden. Volg deze link voor meer informatie over dit bijzondere medium, ziener en healer.

Christina von Dreien - Hun grootste fout.. Nieuwsbrief geplaatst bij GerAnkh mediums

Christina von Dreien

Maar ook in onze moderne tijd zijn er jonge visionairs die een nieuwe tijd voorzien waar geen plaats meer zal zijn voor duistere krachten. Neem bijvoorbeeld Christina von Dreien (2001) Zij komt uit het Zwitserse Toggenburg. Ze is geboren met een sterk verruimd bewustzijn en behoort daarmee tot een nieuwe generatie jonge, evolutionaire denkers die het menselijk bestaan zien, beschrijven en leven als een samenhang van kwantumfysica, neuropsychologie en spiritualiteit. Lees hier de boodschap die Cristina voor de mensheid heeft doorgekregen. Bezoek ook de website van deze bijzondere vrouw.

Hoe nu verder, wat te doen?

Wat kunnen we zelf doen, wat voor stappen te volgen?

Verdiep je in wat er werkelijk gaande is in de wereld, kom in harmonie met jezelf en de Bron van de schepping. Dat betekent je eigen bewustzijn verhogen, te vergroten door je te bevrijden van negatieve emoties, trauma’s, angsten, verdriet, haat en andere lage frequenties. Want het zijn deze lage frequenties waar het duister zich mee voedt en jou ontwikkeling, jou mogelijkheid om in harmonie met jezelf en de Albron te komen tegenwerkt. Wij als mensheid creëren zelf De Nieuwe Aarde, in jezelf en om je heen.

GerAnkh mediums en paragnosten biedt hier hulp als je aan deze zaken wilt werken, want samen komen we door deze barensweeën voorafgaand aan de ‘Gouden Eeuw’ heen.

In Liefde

Anna en Michaël

Dit vind je vast ook interessant

De beste voedingsmiddelen om te ontgiften

De beste voedingssupplementen om te ontgiften

De beste voedingssupplementen om te ontgiften 8 juni 2022  Super Antioxidanten en Voedingssupplementen. Vaak wordt aan ons mediums gevraagd wat wij nou eigenlijk goede producten om het lichaam te ontgiften op natuurlijke wijze welke door verschillende oorzaken zijn binnen gekomen. Denk hierbij aan milieuvervuiling, vaccinaties, bewerkte voeding (schadelijke E-nummers) en ga zo maar door. Daar … Lees meer

Boosterprik nemen of beter van niet, afwerende handen

Boosterprik of beter van niet

Boosterprik of  beter van niet 11 januari 2022  Informatie of propaganda? De overheid maakt op het moment heel veel propaganda voor het nemen van vaccinatie en boostervaccinatie. Er worden allerlei (gezondheids)voordelen gepromoot en ingespeeld op het wegnemen van angst voor ziek worden. Al die prikken houden ons gezond volgens de informatie die de overheid ons … Lees meer