Ware Kracht en Liefde

Ware Kracht en Liefde

8 oktober 2022

De man waarover wij nu schrijven was iemand met meer dan een visie, het was een genezer, een visionair, iemand met een boodschap van Liefde en Waarheid. Deze man bracht overal positiviteit, onderwees mensen en een ieder die met zijn wonderschone ziel in aanraking kwam en daardoor geraakt werd in zijn of haar hart en ziel, ging anders leven. Dan koos zo iemand om te veranderen, anders met zijn medemens om te gaan en het ruwe harde karakter om te vormen naar meer liefde en zachtheid. Deze man was en is nog steeds het symbool van Ware kracht en Liefde.

Hij had vele volgelingen die hem zagen als een koning van Liefde. Hijzelf zag zichzelf helemaal niet als een koning, maar slechts als een brenger van vrede en bewustzijn voor de mensheid.

Maar hij sprak ook een taal die bij een aantal mensen met macht en geld niet in goede aarde viel, namelijk een taal van helderheid en waarheid. Een waarheid en eerlijkheid waar lang niet iedereen mee om kon gaan. Ze vreesden hun macht over een bevolking kwijt te raken die bewuster werd door zijn woorden en daden van Liefde.

Wat hij met de schone klanken vanuit zijn ziel kon overbrengen was iets wat alleen hij maar kon.

Vanuit angst en jaloezie voor deze gave werd dit prachtige mens meer en meer gevreesd en gehaat. De lage trilling van deze onbewuste zielen konden niet zien dat de man alleen maar een boodschap van vrede, naastenliefde, zorgzaamheid, begrip, eerlijkheid, bewustwording en puurheid van liefde in de wereld bracht.

Ware Kracht en Liefde 2

De dreiging om gezien te worden zoals ze werkelijk waren deed hun angst, jaloezie en haat elke dag meer groeien. Uiteindelijk nam dit zulke grote vormen aan dat de man opgepakt, opgesloten, geranseld en uiteindelijk gekruisigd werd.

Er was slechts een kleine groep echte vrienden, familie en volgelingen die hem tot zijn laatste adem bleven steunen. Hij bleef in de hoogste afstemming staan, liet zich geestelijk niet neerhalen en had geen gevoelens van haat of andere naar duisternis voerende emoties. Hij bleef wie hij was; Onvoorwaardelijke Liefde! Zijn spirituele thuis was Licht, eenheid met de Bron, de Albron waaruit al het leven is ontstaan.

Ondanks de jaloezie, het verguist worden door leugens, onwaarheden, bedrog en haat bleef deze pure man onvoorwaardelijk lief hebben en bleef het leven vanuit zijn pure hart die Onvoorwaardelijke Liefde geven.

De boodschap;

Hoe vaak je ook besmeurd, beschimpt en bespot wordt en hoeveel leugens en onwaarheden er achter je rug om over je uitgesproken worden, blijf in waarheid, waardigheid en Liefde staan. Roddel en achterklep is gif vanuit jaloezie en afgunst en jaloezie is negatieve minderwaardigheid en heeft net als haat afstemming op het duister. Net zoals al die andere negatieve en haatdragende gevoelens, het ziet geen licht, het stemt af op het duister, het kille duister.

Deze mensen zijn geestelijk arm en hebben als ziel nog een weg te gaan, de meeste nog een lange weg. Zelfs als je “aan het kruis genageld wordt”; blijf in jouw waarheid, Licht en Liefde staan.

Liefde is warm, positief en licht en brengt groei, geluk en saamhorigheid.

Jaloezie, afgunst en haat breekt af, vernietigd, maar kan zuivere Liefde nooit verduisteren.

Blijf met compassie en mededogen leven, hou vol onvoorwaardelijk lief te hebben, blijf in zuiverheid staan en laat je niet verleiden je mee te laten sleuren naar het duister door het toedoen van deze kwade en onbewuste krachten.

Durf ook jou Ware Kracht en Liefde te tonen!

In Liefde

Anna en Michaël – GerAnkmediums.nl

Lees ook dit artikel eens van onze lieve vriendin en collega Berry.

Dit vind je vast ook interessant

Nieuwsbrief Christina von Dreien afbeelding

Nieuwsbrief Christina von Dreien

Nieuwsbrief Christina von Dreien 19 september 2021 Onze gedachtes op het positieve richten Op dit moment lijkt het voor velen van ons alsof het alleen maar erger wordt. Velen van ons verliezen soms de moed. Ik hoor vaak dat mensen dan ontevreden zijn over zichzelf, omdat dit hen is overkomen. Maar het is helemaal OK … Lees meer

Jaloezie en afgunst een hele nare eigenschap

Jaloezie en Afgunst

Jaloezie en Afgunst 30 april 2021 In onze praktijk komen heel vaak cliënten die veel last ondervinden van jaloezie en afgunst om zich heen. Maar wat is jaloezie nou eigenlijk, hoe kijken wij daar tegenaan? Wikipedia beschrijft het als volgt; Afgunst, na-ijver, jaloezie of kinnesinne is een negatieve, pijnlijke emotie die men voelt wanneer men een ander geluk misgunt dat men zelf … Lees meer