Ware Kracht en Liefde

Ware Kracht en Liefde

De man waarover wij nu schrijven was iemand met meer dan een visie, het was een genezer, een visionair, iemand met een boodschap van Liefde en waarheid. Deze man bracht overal positiviteit, onderwees mensen en een ieder die met zijn wonderschone ziel in aanraking kwam en daardoor geraakt werd in zijn of haar hart en ziel, ging anders leven. Dan koos zo iemand om te veranderen, anders met zijn medemens om te gaan en het ruwe harde karakter om te vormen naar meer liefde en zachtheid. Hij had vele volgelingen die hem zagen als een koning van Liefde. Hijzelf zag zichzelf helemaal niet als een koning, maar slechts als een brenger van vrede en bewustzijn.

Maar hij sprak ook een taal die bij een aantal mensen met macht en geld niet in goede aarde viel, namelijk een taal van helderheid en waarheid. Een waarheid en eerlijkheid waar lang niet iedereen mee om kon gaan. Ze vreesden hun macht over een bevolking kwijt te raken die bewuster werd door zijn woorden en daden van Liefde.

Wat hij met de schone klanken vanuit zijn ziel kon overbrengen was iets wat alleen hij maar kon.

Vanuit angst en jaloezie voor deze gave werd dit prachtige mens meer en meer gevreesd en gehaat. De lage trilling van deze onbewuste zielen konden niet zien dat de man alleen maar een boodschap van vrede, naastenliefde, zorgzaamheid, begrip, eerlijkheid, bewustwording en puurheid van liefde in de wereld bracht. De dreiging om gezien te worden zoals ze werkelijk waren deed hun angst, jaloezie en haat elke dag meer groeien. Uiteindelijk nam dit zulke grote vormen aan dat de man opgepakt, opgesloten, geranseld en uiteindelijk gekruisigd werd.

Er was slechts een kleine groep echte vrienden, familie en volgelingen die hem tot zijn laatste adem bleven steunen. Hij bleef in de hoogste afstemming staan, liet zich geestelijk niet neerhalen en had geen gevoelens van haat of andere naar duisternis voerende emoties. Hij bleef wie hij was; Onvoorwaardelijke Liefde! Zijn spirituele thuis was Licht, eenheid met de Bron, de Albron waaruit al het leven is ontstaan.

Ondanks de jaloezie, het verguist worden door leugens, onwaarheden, bedrog en haat bleef de man onvoorwaardelijk lief hebben en bleef het leven vanuit zijn pure hart die Onvoorwaardelijke Liefde geven.

De boodschap;

Hoe vaak je ook besmeurd, beschimt en bespot wordt en hoeveel leugens en onwaarheden er achter je rug om over je uitgesproken worden, blijf in waarheid, waardigheid en Liefde staan. Roddel en achterklep is gif vanuit jaloezie en afgunst en jaloezie is negatieve minderwaardigheid en heeft net als haat afstemming op het duister. Net zoals al die andere negatieve en haatdragende gevoelens, het ziet geen licht, het stemt af op het duister, het kille duister.

Deze mensen zijn geestelijk arm en hebben als ziel nog een weg te gaan, de meeste nog een lange weg. Zelfs als je “aan het kruis genageld wordt”; blijf in jouw waarheid, Licht en Liefde staan.

Liefde is warm, positief en licht en brengt groei, geluk en saamhorigheid.

Jaloezie, afgunst en haat breekt af, vernietigd, maar kan zuivere Liefde nooit verduisteren.

Blijf met compassie en mededogen leven, hou vol onvoorwaardelijk lief te hebben, blijf in zuiverheid staan en laat je niet verleiden je mee te laten sleuren naar het duister door het toedoen van deze kwade en onbewuste krachten.

In Liefde

Anna-Jasmijn en Michaël

Dit vind je vast ook interessant

Onvoorwaardelijke Liefde en Keuzes

Onvoorwaardelijke liefde en keuzes

Onvoorwaardelijke liefde en keuzes… Worden keuzes wel altijd gemaakt vanuit onvoorwaardelijke liefde, dus vanuit het hart en worden uiteindelijke keuzes wel geaccepteerd door jezelf en de omgeving met onvoorwaardelijke liefde of zit er toch vaak een oordeel op. Erger nog; wordt een keuze door anders denkenden veroordeelt met mogelijk vervelende consequenties, uitsluiting, discriminatie of zelfs … Lees meer

Christina von Dreien - Hun grootste fout..

Christina von Dreien – ‘Hun grootste fout”

Hun grootste fout . . . Ze wisten dat het menselijk collectief een zeer hoge vibratie bereikte.Maar ze waren zich niet bewust van het aantal wakkere zielen.Ze merkten de evaluatiefout op.En ze werden bang.Nu verbergen ze zich niet meer.Nu hebben ze haast om officieel een “nieuwe wereldorde” te lanceren.Nu zijn hun aanvallen direct en frontaal.En … Lees meer