Jaloezie en Afgunst

Jaloezie en Afgunst

30 april 2021

In onze praktijk komen heel vaak cliënten die veel last ondervinden van jaloezie en afgunst om zich heen. Maar wat is jaloezie nou eigenlijk, hoe kijken wij daar tegenaan?

Wikipedia beschrijft het als volgt;

Afgunst, na-ijver, jaloezie of kinnesinne is een negatieve, pijnlijke emotie die men voelt wanneer men een ander geluk misgunt dat men zelf ontbeert.

Men kan afgunst voelen wanneer men vindt dat de ander bijvoorbeeld meer succes heeft, of wanneer de ander gelukkig is met zijn materiële bezittingen, wanneer men zelf minder succesvol is of minder materiële bezittingen heeft. Men vergelijkt zich met een ander. Men is soms zelfs bereid zelf schade te lijden om de ander zijn bezit te kunnen ontnemen. Door afgunst kan het zelfs voorkomen dat men het eigendom van een ander vernielt. De afgunstige heeft daardoor de voldoening dat de ander niet meer heeft dan hijzelf, maar zelf wordt hij er niet beter van.

Kinnesinne stamt af van het jiddisch kien-‘a ‘haat’ en siena ‘nijd’.

Tot zover de officiële uitleg. Maar is hier alles mee gedekt? Gaat jaloezie alleen maar over het niet gunnen dat een ander meer materieel bezit of meer succes heeft. En is de definitie van dit woord of gevoel wat jaloezie zou moeten zijn wel goed (genoeg) omschreven? Ligt er niet nog iets anders, iets meer en iets diepers aan dit negatieve gevoel ten grondslag?

Laten we wel zijn; jaloezie en afgunst, dus een ander iets niet gunnen, omdat je het zelf niet bezit is één van de negatiefste gevoelens die een mens kan hebben. Vooral als die mens hiernaar gaat handelen ten opzichte van de persoon waar hij jaloers op is en dus de jaloezie nog erger wordt door de afgunst. Afgunst is dus de overtreffende trap van jaloezie en zet vaak aan tot negatief handelen. Z

ulke handelingen zijn altijd zeer kwalijk en erop gericht de ander schade toe te brengen. En dat kan heel ver gaan in sommige gevallen!

Bijvoorbeeld het doen van valse aangifte, op basis van verzonnen leugens iemand via de rechterlijke macht proberen te ruïneren, letterlijk iemands bezit te gaan vernielen, hem bestelen, hem in een kwaad daglicht proberen te zetten in diens omgeving en bij vrienden en kennissen, roddelen, liegen, bedriegen, bedreigen, mishandelen en noem maar op. Handelen vanuit jaloezie is dus heel vaak de bakermat van onnoemelijk veel ellende voor de medemens. En het komt nogal eens voor dat de persoon waarop men jaloers is zichzelf van geen kwaad bewust is.

Jaloezie en afgunst een hele nare eigenschap
Jaloezie en afgunst, hele naar eigenschappen

Jaloezie kan zelfs zover gaan dat men probeert iemand te vermoorden en ik ben ervan overtuigd dat er in de geschiedenis zelfs oorlogen door zijn ontstaan. Want jaloezie gaat altijd gepaard met andere negatieve emoties zoals hebzucht en haat.

Dus nogmaals heeft Wikipedia het begrip of emotie ‘jaloezie’ wel volledig omschreven? Volgens mij niet.

Jaloezie en afgunst is negatieve minderwaardigheid.

Jaloezie en/of afgunst is een enorme behoefte vanuit het miskende of minderwaardige ego om iets te hebben of iets te zijn wat de ander heeft of is. De belangrijkste factor hierin is de ontwikkeling van de ziel, dus in hoeverre de mate van Liefde voor het leven bij iemand is ontwikkeld. Het hoeft hier dus helemaal niet om afgunst van het materiële bezit te gaan of over het succes in het werk van die ander.

Het kán wel, maar het is lang niet altijd alleen maar dat gegeven. Het gaat veel vaker om de persoonlijkheid van die ander, de uitstraling, het ‘anders zijn’. En zonder dat de jaloerse persoon in kwestie er bewust van is; het innerlijke licht en liefde van die ander willen bezitten en omdat dat niet mogelijk is; het willen vernietigen!

Als je een jaloerse persoonlijkheid op deze wijze bekijkt, dan zie je dus in feite een minderwaardigheidscomplex die boos is dat hij niet datgene bezit wat die ander wél heeft aan licht, liefde, persoonlijkheid, wijsheid en/of materieel bezit.

Het komt er op neer dat iemand die last heeft van deze uiterst akelige en zelfs kwaadaardige eigenschap, onbewust is en nog een ontwikkeling heeft door te maken om waarlijke Liefde voor het leven te kunnen voelen en te geven.

Als je bewust bent van Liefde gun je die ander al die zaken, al dat geluk, al die wijsheid, al dat licht wat bij hem of haar hoort en waar hij of zij hard voor heeft gewerkt in dit of vorige levens. Dan wens je zelfs dat die ander nog meer wijsheid, licht en Liefde zich eigen zal maken. En heb jij ook dat verlangen? Dan ga jezelf ook die ontwikkeling aan om al die zaken, gevoelens, emoties en Liefde te verwerven, in je ziel en je wezen te verankeren en ben je bovenal blij voor je medemens en gun je hem of haar heel veel positieve groei en geluk en heb je je vrij gemaakt van jaloezie en afgunst.

In Liefde

Michael

Reacties zijn gesloten.

Dit vind je vast ook interessant

De bocht door - Anna Jasmijn gedicht

De bocht door – Anna Jasmijn

De bocht door –  Anna Jasmijn 18 april 2021 Ik rij op een weg en die weg heeft een bocht en ik kan er niet harder op rijden. Had ik nou maar een snellere auto gekocht dan had ik nu niet zo hoeven te lijden. Want ik ben door die bocht nou m’n overzicht kwijt … Lees meer

Foto bij Ervaringen met Spiritueel Healen, Gerankmediums

Ervaringen met Healen

Ervaringen met Healen 26 september 2022 In dit artikel delen wij ervaringen met healen en de resultaten die bij cliënten zijn behaald in onze Healing praktijk. Inleiding over effecten van healen en magnetiseren; In 1981 heeft de psycholoog Hans Atteveldt een onderzoek gedaan naar de effecten van magnetiseren. Hij promoveerde Hans Attevelt: Voordat ik aan het onderzoek begon, … Lees meer