Mariadistel-PS

Mariadistel-PS

Mariadistel-PS wat doet het voor je lichaam

Mariadistel-PS (Silybum marianum) is bij uitstek een leverkruid of levertonicum. In Europa wordt mariadistel al meer dan 2000 jaar ingezet bij uiteenlopende ziekten van lever en galblaas en ter bescherming van lever en galblaas tegen toxines en andere schadelijke invloeden.

Minder bekend is dat mariadistel(extract) de glucose- en vetstofwisseling ondersteunt en geschikt is voor de preventie en (aanvullende) behandeling van metabool syndroom en diabetes mellitus en daarmee samenhangende complicaties. Tevens kan mariadistel ingezet worden bij onder meer dyspepsie, ulcus pepticum, hooikoorts, reumatoïde artritis, obsessieve-compulsieve stoornis, tweedegraads brandwonden en uiteenlopende huidaandoeningen.

Preklinische studies suggereren bovendien dat mariadistel een gunstige invloed heeft op onder meer hart- en vaatziekten, auto-immuunziekten (zoals multiple sclerose), onvruchtbaarheid, endometriose, goedaardige prostaatvergroting, ARDS (acute respiratory distress syndrome), candidiasis, ouderdomsslechthorendheid (preventie), kanker en hersenaandoeningen (waaronder depressie, de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer).

Mariadistel heeft onder meer antioxidatieve, ontstekingsremmende, immunomodulerende, fibrose remmende, neuroprotectieve, anticarcinogene en cholesterolverlagende effecten, bevordert de galafscheiding en beschermt onder meer lever, alvleesklier, hart, longen, nieren en hersenen.

Mariadistel bevat silymarin, bestaande uit verschillende (vetoplosbare) flavonolignanen (met name silybine, isosilybine, silicristine en silydianine); verder bevat mariadistel onder meer flavonoïden, fenolderivaten, betaïne, trimethylglycine, saponinen en fytosterolen. Ondanks dat flavonolignanen (silymarin) worden beschouwd als de belangrijkste medicinale inhoudsstoffen zijn de gezondheidseffecten van mariadistel waarschijnlijk toe te schrijven aan (synergie tussen) een veel breder spectrum aan inhoudsstoffen.

Bronnen

Extract uit de vruchten/zaden van Silybum marianum. Bij het extractieproces is het belangrijk dat zowel de lipofiele (flavonolignanen) als hydrofiele (fenolderivaten, flavonoïden) inhoudsstoffen worden verzameld. Silymarin bestaat voor ongeveer een derde uit silybine, de belangrijkste medicinale stof in mariadistelextract.

Indicaties

Toxische leverbelasting (chemische stoffen, zware metalen en medicijnen (zie interacties), alcohol, drugs, straling, giftige paddenstoelen zoals Amanita phalloides)

Alcoholische en niet-alcoholische leverziekte

Acute en chronische (virale) hepatitis Leverfibrose, levercirrose

Galstuwing, (preventie) galstenen

Metabool syndroom

Diabetes mellitus (type 1, type 2), (preventie) diabetescomplicaties

Dyspepsie, ulcus pepticum

Hooikoorts

Reumatoïde artritis

Tweedegraads brandwonden (orale suppletie)

Huidaandoeningen waaronder vitiligo, acne vulgaris, psoriasis, atopische dermatitis, contactdermatitis, melasma en rosacea (orale suppletie)

Hand-voet-mondziekte

Bèta-thalassemie major

Eindstadium nierfalen met peritoneale dialyse

Obsessieve-compulsieve stoornis: nagelbijten (onychofagie), smetvrees (mysofobie), aandrang om haren uit te trekken (trichotillomanie)

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor planten uit de Asteraceae-familie.

Mariadistel-PS Orthomoleculair en sterk voor de lever

Gebruiksadviezen

Algemene adviesdosering: 250-1000 mg/dag, verdeeld over de dag bij een maaltijd in te nemen.

Interactie

Mariadistelextract kan de bloedglucosespiegel verlagen. Diabetici dienen met dit effect rekening te houden.

Silymarin remt de P-glycoproteïne effluxpomp (P-gp) en verhoogt de bloedspiegel van medicijnen die normaliter (groten)deels door P-gp uitgescheiden worden zoals carbamazepine, oxcarbazepine en fenytoïne (dierstudie). De kans op significante CYP-gemedieerde (cytochroom P450) interacties bij gebruik van mariadistel is klein.

Mariadistelextract beschermt de lever tegen beschadiging door hepatotoxische stoffen/medicijnen waaronder paracetamol, diclofenac, acetylsalicylzuur, isotretinoïne, anticonvulsiva zoals carbamazepine, neuroleptica zoals haloperidol, fenothiazines, tricyclische antidepressiva, benzopyreen, tolueen, lood, ijzer en bisfenol-A.

Preventieve suppletie met mariadistelextract beschermt tegen leverbeschadiging door medicijnen tegen tuberculose (humane studies).

Zoethout en mariadistel versterken elkaars leverbeschermende eigenschappen.

Gember versterkt het effect van silymarin bij het tegengaan van leverfibrose (dierstudie).

Mariadistelextract beschermt tegen mucositis door bestraling (humane studie).

Dierstudies laten zien dat mariadistelextract beschermt tegen toxiciteit van cisplatine (nieren), carboplatine (nieren), vancomycine (nieren), gentamycine (nieren), acrylamide (hersenen), aspartaam (hersenen), cadmium (testes), paraquat (lever, longen), cyclofosfamide (hart) en anthracyclines zoals doxorubicine (hart).

Mariadistelextract verhoogt mogelijk de bloedspiegel van simvastatine (dierstudie). Wees voorzichtig met suppletie met silymarin bij gebruik van simvastatine. Mariadistelextract vermindert de toxiciteit en versterkt vermoedelijk de werkzaamheid van het anti-aritmicum amiodaron (dierstudie).

Leververvetting door tamoxifen wordt tegengegaan door mariadistelextract.

De combinatie van silymarin, curcumine en boswellia-extract remt het ontstaan van darmpoliepen door genetische aanleg (dierstudie). Silymarin beschermt tegen contrastvloeistof-geïnduceerde nefropathie (dierstudie).

Silymarin remt ontsteking van de luchtwegen door roken (preklinische studies).

Veiligheid

Mariadistel(extract) is zeer veilig als de algemene adviesdosering wordt aangehouden en is waarschijnlijk veilig in een dosering tot 2100 mg/dag. Het kruid kent een lange traditie van gebruik en wordt ook toegepast bij kinderen (paddenstoelvergiftiging), vrouwen die zwanger zijn (intrahepatische cholestase) of borstvoeding geven (bevorderen lactatie) en bij ouderen boven 75 jaar. Het gebruik van mariadistelextract kan in een enkel geval gepaard gaan met milde maagdarmklachten. In dat geval de dosering verlagen of het gebruik (tijdelijk) staken. Bij overgevoeligheid voor mariadistel kan huiduitslag optreden.

Stichting Orthokennis voor meer info.

Verkrijgbaar bij GerAnkhmediums.nl

Literatuur

1. Kidd P et al. A review of the bioavailability and clinical efficacy of milk thistle phytosome: a silybin-phosphatidylcholine complex (Siliphos). Altern Med Rev. 2005;10(3):193-203. 2. Frederico A et al. Silymarin/Silybin and chronic liver disease: a marriage of many years. Molecules 2017;22(2):191. 3. Zhong S et al. The therapeutic effect of silymarin in the treatment of nonalcoholic fatty disease: a meta-analysis (PRISMA) of randomized control trials. Medicine (Baltimore). 2017;96(49):e9061. 4. Vahabzadeh M et al. Effects of silymarin on metabolic syndrome: a review. J Sci Food Agric. 2018;98(13):4816-4823. 5. Hadi A et al. The effects of silymarin supplementation on metabolic status and oxidative stress in patients with type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis of clinical trials. Complement Ther Med. 2018;41:311-319. 6. Stolf AM et al. Effects of silymarin on diabetes mellitus complications: a review. Phytother Res. 2017;31(3):366-374. 7. Borrelli F et al. The plant kingdom as a source of anti-ulcer remedies. Phytother Res. 2000;14(8):581-91. 8 akhshaee M et al. Effect of silymarin in the treatment of allergic rhinitis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2011;145(6):904-9. 9 havandi M et al. Silymarin (Livergol®) decreases disease activity score in patients with rheumatoid arthritis: a non-randomized single-arm clinical trial. Iran J Allergy Asthma Immunol. 2017;16(2):99-106. 10. Mahmoodi-Nesheli M et al. Adjuvant effect of oral Silymarin on patients’ wound healing process caused by thermal injuries. Caspian J Intern Med. 2018;9(4):341-346. 11. Dorjay K et al. Silymarin: An interesting modality in dermatological therapeutics. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2018;84(2):238-243. 12. Jowkar F et al. Can we consider silymarin as a treatment option for vitiligo? A double-blind controlled randomized clinical trial of phototherapy plus oral Silybum marianum product versus phototherapy alone. J Dermatolog Treat. 2020;31(3):256-260. 13. Shie Morteza M et al. Efficacy and safety of oral silymarin in comparison with oral doxycycline and their combination therapy in the treatment of acne vulgaris. Dermatol Ther. 2019;32(6):e13095. 14. Liu CH et al. Antiviral activities of silymarin and derivatives. Molecules. 2019;24(8):1552. 15. Lalani SS et al. Antiviral activity of silymarin in comparison with baicalein against EV-A71. BMC Complement Med Ther. 2020;20(1):97. 16. Darvishi-Khezri H et al. Iron-chelating effect of silymarin in patients with β-thalassemia major: A crossover randomised control trial. Phytother Res. 2018;32(3):496-503. 17. Firuzi O et al. Effects of silymarin on biochemical and oxidative stress markers in end-stage renal disease patients undergoing peritoneal dialysis. Hemodial Int. 2016;20(4):558-563. 18. Grant JE et al. Silymarin treatment of obsessive-compulsive spectrum disorders. J Clin Psychopharmacol. 2015;35(3):340-2. 19. Taleb A et al. Antioxidant effects and mechanism of silymarin in oxidative stress induced cardiovascular diseases. Biomed Pharmacother. 2018;102:689-698. 20. Guo H et al. Silymarin’s inhibition and treatment effects for Alzheimer’s disease. Molecules. 2019;24(9):1748. 21. Ullah H et al. Anti-parkinson potential of silymarin: mechanistic insight and therapeutic standing. Front Pharmacol. 2018;9:422. 22. Zarif-Yeganeh M et al. Clinical role of silymarin in oxidative stress and infertility: a short review for pharmacy practitioners. J Res Pharm Pract. 2019;8(4):181-188. 23. Jouhari S et al. Effects of silymarin, cabergoline and letrozole on rat model of endometriosis. Taiwan J Obstet Gynecol. 2018;57(6):830-835. 24. Shariati M et al. Silymarin restores regulatory T cells (Tregs) function in multiple sclerosis (MS) patients in vitro. Inflammation. 2019;42(4):1203-1214. 25. Navabi F et al. Immunoregulatory effects of silymarin on proliferation and activation of Th1 cells isolated from newly diagnosed and IFN-ß1b-treated MS patients. Inflammation. 2019;42(1):54-63. 26. Keyhanmehr N et al. The effects of silymarin and cyclosporine A on the proliferation and cytokine production of regulatory T cells. Immunol Invest. 2019;48(5):533-548. 27. Janeczko M et al. Silymarin, a popular dietary supplement shows anti-candida activity.  Antibiotics (Basel). 2019;8(4):206. 28. Tavanai E et al. Protective effects of silymarin against age-related hearing loss in an aging rat model. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2019;71(S2):1248-1257. 29. Delmas D et al. Silymarin and cancer: a dual strategy in both in chemoprevention and chemosensitivity. Molecules. 2020;25(9):2009. 30. El-Ashmawy NE et al. Modulatory effect of silymarin on apoptosis in testosterone-induced benign prostatic hyperplasia in rats. Pathol Oncol Res. 2020;26(3):1947-1956. 31. Zhu Z et al. Silymarin mitigates lung impairments in a rat model of acute respiratory distress syndrome. Inflammopharmacology. 2018;26(3):747-754. 32. Ferreira A et al. Silymarin as a flavonoid-type P-glycoprotein inhibitor with impact on the pharmacokinetics of carbamazepine, oxcarbazepine and phenytoin in rats. Drug Chem Toxicol. 2019 Apr 25:1-12. 33. Gurley BJ et al. Pharmacokinetic herb-drug interactions (part 2): drug interactions involving popular botanical dietary supplements and their clinical relevance. Planta Med. 2012;78(13):1490-514. 34. Elyasi S et al. Effect of oral silymarin administration on prevention of radiotherapy induced mucositis: a randomized, double-blinded, placebo-controlled clinical trial. Phytother Res. 2016;30(11):1879-1885. 35. Tao L et al. Prophylactic therapy of silymarin (milk thistle) on antituberculosis drug-induced liver injury: a meta-analysis of randomized controlled trials. Can J Gastroenterol Hepatol. 2019;2019:3192351. 36. Li Y et al. Effects of silymarin on the in vivo pharmacokinetics of simvastatin and its active metabolite in rats. Molecules. 2019;24(9):1666. 37. Okda TM et al. Ginger potentiates the effects of silymarin on liver fibrosis induced by CCL4: the role of galectin-8. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2019;23(2):885-891. 38. Girardi B et al. Silymarin, boswellic acid and curcumin enriched dietetic formulation reduces the growth of inherited intestinal polyps in an animal model. World J Gastroenterol. 2020;26(14):1601-1612. 39. de Souza Santos V et al. Silymarin protects against radiocontrast-induced nephropathy in mice. Life Sci. 2019;228:305-315. 40. Li D et al. Silymarin attenuates cigarette smoke extract-induced inflammation via simultaneous inhibition of autophagy and ERK/p38 MAPK pathway in human bronchial epithelial cells. Sci Rep. 2016;6:37751. 41. Zakariaei Z. Silymarin as a promising potential therapeutic agent for treatment of patients with paraquat poisoning: an issue that merits further research. Adv J Emerg Med. 2019;4(2):e16. 42. Soleimani V et a. Safety and toxicity of silymarin, the major constituent of milk thistle extract: an updated review. Phytother Res. 2019;33(6):1627-1638.

Verkoop toegestane producten uitsluitend via de praktijk.
Voor meer informatie graag contact met ons opnemen

Wellicht vind je 1 van deze producten ook interessant:

Uitverkocht

Het product wat je zoekt is uit ons assortiment verwijderd. Misschien kun je bij onze Producten iets anders vinden of neem Contact met ons op.

Curcumine-SLCP een bijzonder krachtig supplement

Curcumine-SLCP

Het bijzonder krachtige Curcumine-SLCP In ons lijstje bijzondere supplementen mag Curcumine-SLCP niet ontbreken. Er staan natuurlijk veel meer hele goede supplementen tot onze beschikking, maar deze geven we hier wat … Lees meer

Salvestrol Platinum

SALVESTROL

Salvestrol Salvestrol, een uiterst gezond product in te zetten bij kanker genezing en preventie. Dit bijzondere voedingssupplement met zijn uitzonderlijke eigenschappen willen we graag extra aandacht geven vanwege haar uitermate … Lees meer

Colloïdaal Goud-Platina in miron glas

Colloïdaal Goud-Platina 250ml

Colloïdaal Goud-Platina 250ml Healthy-Life4U colloïdaal Goud-Platina 250ml is een 50/50 mengsel van hoogwaardig atomisch colloïdaal goud en platina. Goud en platina vullen elkaars positieve eigenschappen aan en versterken daardoor de … Lees meer

NMN plus Trans Resveratrol mooie combinatie

NMN plus Trans Resveratrol

NMN plus Trans Resveratrol NMN plus trans Resveratrol Nicotinamide-Mononucleotide werkt heel goed samen met Trans Resveratrol, het activeert Resveratrol alsof je een gaspedaal indrukt. Professor David Sinclair gebruikt een hoge … Lees meer

Trans Pterostilbene 55mg in Miron Glas

Trans Pterostilbene 55mg

Trans Pterostilbene 55mg is een krachtige natuurlijke antioxidant en een hoogwaardig voedingssupplement. Wij leveren Trans Pterostilbene 55mg in de zuiverste vorm en van de hoogste kwaliteit. In het laboratorium hebben … Lees meer

Miron Violet Glas wijdhals pot

Miron Violet Glas

Miron Violet Glas Wij verpakken onze producten in Miron Violet Glas het enige glas dat onze producten optimale bescherming biedt. In vergelijking met groen-, bruin-, en blauwglas biedt violet glas: Wezenlijk … Lees meer

Chembuster en Orgonite werking en toepassing

Chembuster en Orgonite

Alles over de werking van Chembuster en orgonite. Wij zetten chembusters en orgonite heel vaak in bij het energetisch huisreinigingen van woningen en bedrijven om allerlei vormen van storende stralingen … Lees meer

Zeolith-Klinoptilolith verwijdert gifstoffen uit je lichaam

Zeolith-Klinoptilolith

Zeolith-Klinoptilolith Het natuurlijke mineraal Zeolith (Zeoliet) is een vulkanisch gesteente met een hoog siliciumgehalte. Er zijn meer dan 100 verschillende, natuurlijk voorkomende vormen van Zeolith, waarvan het Zeolith-Klinoptilolith bijzonder geschikt is … Lees meer

NMN 500mg in miron glas

NMN-Supplement

NMN-Supplement Doordat NMN – supplement (Nicotinamide-mononucleotide) DNA-reparatie stimuleert en sirtuins activeert, staat dit middel voor verjonging door het verhogen van uw NAD+. Één van de sleutels tegen veroudering. Daarnaast verhoogt dit … Lees meer

Trans Resveratrol 500mg 60 of 90 capsules

Trans Resveratrol 500mg

Trans Resveratrol 500mg 99% zuiver Trans Resveratrol supplement is 99% zuiver en goed tegen (corona)virussen. Waardoor er minder gevraagd wordt van je afweersysteem!  Onderzoekers UMCG tonen aan: Resveratrol doodt corona. … Lees meer

Hennepzaad olie zonder etiket

Hennepzaad olie

Hennepzaad Olie Hieronder een uitgebreide omschrijving van hennep en hennepzaad olie of ook wel hennepolie genoemd. De enorme gezondheidsvoordelen van hennep en wat dit superfood doet voor je gezondheid. Wat … Lees meer

Zwartzaadolie-Zwarte komijnolie ook wel Nigellazaad olie genoemd

Zwartzaadolie-Zwarte Komijnolie

Zwartzaadolie-Zwarte komijnolie een bijzonder geneeskrachtige olie                                                  … Lees meer

Perillazaad olie in miron glas

Perillazaad Olie

Perillazaad olie ook wel wonderolie genoemd In Europa komt de plant steeds voor als sierplant maar in Zuidoost Azië is de zwarte netel al eeuwenlang een belangrijke geneesplant. Perillazaad olie … Lees meer

Colloïdaal Platina in miron glas

Colloïdaal Platina

Colloïdaal Platina Colloïdaal Platina de geschiedenis en oorsprong van dit prachtige product Naast goud en zilver, werd in de vroege oudheid ook platina graag gebruikt, Vooral in sieraden. Zowel de … Lees meer

Colloïdaal goud in miron glas

Colloïdaal Goud

Colloïdaal Goud wat is het en wat doet het voor je Wat colloïdaal zilver voor het lichaam is, is colloïdaal goud voor het mentale lichaam, de geest de ziel én … Lees meer

Colloïdaal Zilver water bacterie en virus dodend

Colloïdaal Zilver water

Alles wat je weten wilt over Colloïdaal zilver water Natuurlijk antibioticum colloïdaal zilver of zilverwater werd rond 1900 al toegepast, maar werd overruled door farmaceutische antibiotica. Bepaalde virussen, bacteriën, parasieten … Lees meer

C60-Carbon60 fullerene in hennepolie

C60-Carbon60

C60-Carbon60 SUPER ANTIOXIDANT C60 Carbon60 is een natuurlijk voorkomend molecuul dat bestaat uit 60 koolstofatomen die iets vormen dat lijkt op een holle voetbal (zie foto rechts). De wetenschappelijke naam … Lees meer

Bio Detox olie 250ml superspul

Bio Detox olie 250ml

Bio Detox olie 250ml Healhty-Life4U bio detox olie 250ml is een super voedingssupplement en detox olie in één. Dit voedingssupplement is samengesteld uit drie zeer krachtige olie soorten van biologische … Lees meer

Fibonacci Chembuster vanaf 595 euro

Fibonacci Chembuster op jou afgestemd – Vanaf € 595,-

Fibonacci Chembuster Deze Fibonacci Chembuster wordt speciaal voor jou en je eventuele huisgenoten persoonlijk gemaakt en geheel afgestemd op jou leefomgeving. Behalve de standaard orgonite mix worden er speciaal voor … Lees meer

Orgonite Healingplate flower of life afbeelding

Orgonite Powerplate Flower of Life € 139,95

Orgonite Powerplate Flower of Life Orgonite Powerplate flower of Life 25cmx 4 cm hoog. De Orgonite Powerplate Flower of Life bestaat uit standaard orgone-mix van hars, metaal, bergkristal, rosekwarts, amethist, … Lees meer

Orgonite Towerbusters in diverse vormen

Orgonite Towerbuster € 24,95

Orgonite Towerbuster Een Orgonite towerbuster kun je gemakkelijk meenemen om je te beschermen tegen straling of bijvoorbeeld in de koelkast plaatsen om voedsel te harmoniseren en op te laden. Een … Lees meer

Orgonite piramides XXL Power piramide

Orgonite Piramides XXL € 249,-

Orgonite Piramides XXL Orgonite piramide XXL met bovenin gepolijste hematiet bollen, prachtig en zeer krachtig! Harmoniseert je omgeving en neutraliseert straling. Hieronder zijn diverse verschillende metaallagen verwerkt. De piramide is … Lees meer

Orgonite Healingplate Torus

Orgonite Healingplate Torus € 159,-

Orgonite Healingplate Torus De Orgonite Healingplate Torus bestaat uit standaard orgone-mix van hars, metaal, bergkristal, rosekwarts, amethist, zwarte tourmalijn, lepedoliet, seleniet, fluoriet, shungit en herkimmerdiamant. In de top zit het … Lees meer