Afspraken 06 4800 4166 info@gerankhmediums.nl

Energetische huisreiniging

Het licht van één kaarsje verdrijft heel veel duisternis

Energetische Huisreiniging of Spirituele Huisreiniging

Op deze pagina gaan we in op het fenomeen energetische huisreiniging, wat dat inhoudt en alles wat er meer bij komt kijken. Het spiritueel of energetisch reinigen van een woning of bedrijfspand is een onderdeel van het werk dat wij als mediums en paragnosten verrichten, maar wel een geheel op zichzelf staande tak van werk is in ons vakgebied. Het gaat veel verder dan even met wat salie door je huis heen gaan en dan denken dat je de negatieve energieën of entiteiten verdreven hebt. Als er sprake is van aanwezige entiteiten en/of negatieve energieën, dan doet u er verstandig aan om hier gespecialiseerde hulp voor in te roepen. Er komt voor een gedegen spirituele huisreiniging heel veel om de hoek kijken. GerAnkh mediums en paragnosten hebben een eigen beproefde rituele methode ontwikkelt om uw woning of bedrijfspand energetisch weer schoon en veilig te maken. Hieronder staat verdere uitleg over deze geheel op zichzelf staande taak van ons als mediums en paragnosten.

Niet thuis voelen in je eigen huis

U kent vast wel het onbehaaglijke gevoel als u ergens binnenkomt waar net een heftige ruzie is geweest of nog gaande is. De sfeer voelt gespannen, zwaar en erg onplezierig aan in zo’n kamer, huis of kantoor. Maar u kent vast ook wel het tegenovergestelde als u ergens komt waar een vrolijke en gelukkige sfeer hangt, bijvoorbeeld een bruiloft of als er gelachen wordt en leuke grapjes worden verteld. Dan is de sfeer of energie juist lichtend en opgewekt, voelt heel fijn en plezierig aan en tilt u als het ware op. Zo werken energieën.

Maar als energieën blijven hangen en altijd in uw eigen huis, kantoor of werkplaats aanwezig zijn dan kan dat uw welzijn, gezondheid, levenslust en productiviteit beïnvloeden. Een positieve beïnvloeding is natuurlijk altijd welkom, maar het wordt anders als de energie u nadelig beïnvloed en u, uw kinderen of uw naasten hier echt last van krijgen. Als dit zich voordoet, is het verstandig om uw huis energetisch te laten reinigen.

Negatieve energie en entiteiten

Wat als er meer is dan ‘alleen maar’ negatieve energie van menselijke emoties. Stel u voelt zich bekeken in uw huis of op uw werkplek. En dan bekeken worden zonder dat er zichtbaar iemand in uw omgeving aanwezig is. Of uw lampen, tv of andere elektronica gaat opeens aan of uit. En wat ook nogal eens gebeurt is dat (kleine) kinderen midden in de nacht wakker worden omdat er een geestverschijning van een overledene in de slaapkamer staat. Dan spreken we van de aanwezigheid van zogenaamde entiteiten of geesten.

Een entiteit hoeft niet per definitie slecht te zijn. Er zijn zeker positieve entiteiten, geesten of geestverschijningen. Denk hierbij aan een geliefd overleden familielid, opa, oma, broer, zus, oom of tante of een gids vanuit het positieve, de sferen van licht en liefde. Dan is die geest met een juiste intentie en bedoeling aanwezig of heeft een boodschap (van liefde) voor u, uw kind of andere gezinsleden. Voelt de aanwezigheid van een entiteit, zichtbaar of niet zichtbaar, echter onprettig en onveilig aan dan hebben we te maken met een onbewuste aanwezigheid (lees; onbewust van liefde) die afstemming heeft op het duister en is een energetische huisreiniging zeker zinvol.

Wat zijn entiteiten

Een (duistere) entiteit is de ziel van een overleden iemand en kan letterlijk eeuwen op aarde blijven rondhangen. Waarom zo’n ziel hier in de aardse sfeer blijft kan om ongelooflijk veel redenen zijn. Voorbeelden hiervan zijn; gehechtheid aan aardse materie en bezit, verslavingen of oorlogsslachtoffers (deze zielen weten vaak niet dat ze dood zijn voor de aarde). Dolende negatieve zielen willen de koude van hun eigen bestaan ontvluchten via uw energie als zij daar de kans toe krijgen of in ieder geval uw energie aftappen. Ook geesten van licht en liefde gebruiken energie van de mens, dier en planten, maar dit gebeurt dan omdat ze deze krachten nodig hebben om zich kenbaar te maken. Waterenergie of energieën van elektronica wordt hier ook voor gebruikt in sommige gevallen.  Het gebeurt ook dat vroegere bewoners van uw woning daar overleden zijn en weigeren ‘hun’ huis te verlaten. In de meeste gevallen komen deze entiteiten in opstand op het moment dat u iets verandert in ‘hun’ huis. Dan hebben we de aardgebonden zielen die niet slecht, maar ook nog niet verlicht zijn (nog geen hogere afstemming bezitten). Deze zielen weten zelf niet de weg te vinden naar hun afstemming en hebben hier hulp bij nodig. En dan zijn er nog de zielen, gidsen met een hogere afstemming die uit de sferen van licht en liefde komen om u te ondersteunen op uw levenspad of te waarschuwen voor onheil. Deze geesten zullen u nooit(!) kwaad doen, iets willen afdwingen of u angst aan willen jagen. Tot slot nog dit; uzelf kunt ook negatieve geesten aantrekken door een aanhoudende verkeerde levenswijze of overdreven en ongezonde verlangens, daarentegen kunt u geesten van licht aantrekken door het goede na te streven en zuivere liefde te geven aan al wat leeft.

Entiteiten, aardstralen en EMF

Niet alle negativiteit in uw huis of bedrijf hoeft van entiteiten te komen, maar kunnen (mede) door zogenaamde aardstralen veroorzaakt worden. Aardstralen zijn eenvoudigweg gezegd de stralingen en energetische velden die schadelijk kunnen zijn voor de mens en dieren. Ze zijn niet áltijd schadelijk en ook niet schadelijk voor iedereen. Hoewel je daar niet écht op kunt vertrouwen door te stellen dat je er geen last van hebt. Later kan het blijken dat ze tóch schadelijk zijn wanneer iemand ziek is geworden in zijn eigen woning. Iemand die ziek is of slecht in zijn vel zit zal meer (direct voelbaar) beïnvloed worden door aardstralen dan een gezond en vitaal persoon en (hoog)gevoelige mensen kunnen behoorlijk last ondervinden van aardstralen. De invloed die aardstralen hebben, wordt geopathie genoemd. Geopathische stoorzones bevatten niet alleen aardstralen, maar bijvoorbeeld ook wateraders, bodembreuken en spiralen. Wateraders trekken vanwege haar energie ook weer gemakkelijk entiteiten aan.

De energie die uit deze aardstralen komen kunnen dus in woningen, bedrijfspanden en op meer plaatsen dusdanige negatieve invloed hebben op mens en dier dat dit lichamelijke en geestelijke ongemakken en zelfs ernstige ziekte kan veroorzaken. Denk hierbij aan depressies, fysieke klachten, en zelfs kanker en in bedrijven veel tegenslag (of erger). Zijn er in zo’n geval ook entiteiten aanwezig dan heeft dit een nog grotere neerwaartse impact. Onze ervaring is dat dit in werkelijkheid zeer vaak voorkomt. Tot slot willen we hier nog bij opmerken dat straling van EMF en bijvoorbeeld zendmasten ook voor niet te onderschatten problemen kunnen zorgen. En dus echte ziekteverwekkers kunnen zijn. Voor al de bovengenoemde problemen hebben wij een eigen methode van ‘energetische huisreiniging’ ontwikkeld om uw leef- of werkomgeving weer aangenaam te maken!

Energetische Huisreiniging
Energetische huisreiniging
Energetische huisreiniging